Thursday, 17 March 2011

Malaikat MautRupa dan bentuk malaikat maut ketika mencabut nyawa adalah berbeza berdasarkan iman seseorang

Rupanya ketika mencabut nyawa orang jahat dan kafir :Nabi Ibrahim telah memohon kepada malaikat maut supaya memperlihatkan dirinya ketika mencabut roh orang fasik atau kafir. Kerana didesak terus-terusan’ akhirnya malaikat maut bersetuju lalu meminta Nabi Ibrahim mengalihkan wajahnya ke arah yang lain dahulu. Setelah itu, Nabi Ibrahim mengalihkan semula wajahnya kea rah malaikat maut, masya-Allah, tiba-tiba dilihatnya malaikat maut seperti seorang lelaki yang sangat hitam, dari mulutnya keluar api yang menyala dan dari hidungnya keluar asap berkepul-kepul. Nabi Ibrahim pengsan melihatnya.Ketika mencabut nyawa orang soleh, rupa bentuknya berubah menjadi tampan dan ramahSifat-sifat Malaikat MautPerbincangan tentang malaikat yang mulia.

Adalah sebuah keharusan demi kebenaran Islam,

Mereka adalah hamba Allah yang paling beriman,

Mereka diciptakan dari nur cahaya.

Hidupnya sentiasa

Diiringi dengan zikir dan tasbih..

Dalam zikir tak ada kesedihan bagi mereka

Mereka berbaris

Mengabdi kepada Yang Maha Kuasa

Bermunajat kepada-Nya di atas maqam yang sama

Mereka suci dari nafsu dan syaitan.

Mereka t idak mendapatkan kenikmatan syurga

Juga tidak melihat Allah Yang Maha Kuasa,

Di antara mereka ada yang bertugas

Mencatat amal manusia

Ada juga yang menghafal kekayaan manusia.

Di antara mereka ada yang mengagihkan rezeki

Menjalankan perintah Allah Yang Maha Suci.

Mencatat amal sekelompok dengan keutamaan

Dalam lembaran amal yang disucikan,

Mereka terlepas dari kemungkaran,

Orang kafir wajb di neraka

Sebagai tempat peraduan.

Orang yang memenuhi lidahnya

Dengan kemaksiatan

Maka mereka mnjadi orang yang terlaknat.

Manusia melihat keutamaannya,

Dengan ilmu, kecerdasan dan kesungguhan

Atas kemulian yang ada pada hamba

Para penghuni langit ketujuh yang mulia

Rasul yang mulia berasal dari anak manusia

Manusia adalah utusan Allah yang paling utama

Janji untuk mendapatkan syurga

Hanya untuk manusia bukan Malaikat yang mulia.Kekuatan malaikat maut

Mujahid berkata, ”Bumi dijadikan bagi Malaikat Maut seperti besen yang dapat diraihnya bila pun dia mampu, Bumi dijadikan untuknya sebagai tempat mencabut nyawa kemudian dia menggenggamnya”.(HR Abu Nu’aim).Ibnu Abbas r.a berkata : ”Sesungguhnya malaikat mencabut nyawa memiliki belati yang panjangnya antara ufuk timur dan ufuk barat. Belati ini memutuskan nadi kehidupan.”(HR. Ibnu Asakir)Diceritakan oleh Mu’az r.a, ”Malaikat pencabut nyawa memiliki sebuah belati yang panjangnya antara ufuk timur dan ufuk barat. Jika seorang hamba sudah datang masa ajalnya maka kepalanya dipukul dengan belati itu. Lalu, dikatakan kepada Malaikat pencabut nyawa: ”Sekarang tentera kematian ditambah kepadamu.”(HR Abu Nu’aim)Rasulullah SAW telah bersabda :”Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat. Kalau diperintahkan kepadanya: ”telanlah tujuh langit dan tujuh bumi dengan satu suapan sahaja maka mereka mampu melakukannya. Tasbih yang sering mereka ucapkan adalah: Subhanaka haitsu kunta”.(HR ath-Thabrani)

No comments:

Post a Comment